Karta över Sydkoster samt del av Nordkoster

Koster Turist AB

Det goda värdskapet.

Stugorna är märkta enligt följande:

 

A = Galejen

Gå av Kosterbåten vid Västra bryggan på Nordkoster. Gå vägen västerut 200-300 meter. Sväng första vägen på vänster sida och gå så långt du kan, nästan ända ned i vattnet, cirka 300 meter. Nu är du framme.

 

B =

C = Gustavs stuga

Gå av Kosterbåten vid Långagärde brygga. Gå stora vägen 300 meter. Stugan ligger nu på din högra sida. Adressen är Svängen 1.

 

D = Björns stuga i Hagen, Lillhagen och Bertils Stuga i Hagen

Gå av på Långagärde brygga på sydkoster. Gå stora vägen tills ni kommer till kyrkan. Fortsätt ytterligare cirka 200 meter. Sväng av en väg till vänster, vid ett rött vedförråd. Gå cirka 200 meter. Det ligger ett stort vitt hus på höger sida och litet vitt hus på vänster sida. Gå förbi dessa 2 hus, och sväng upp till vänster på en liten skogsväg. Gå ytterligare 100 meter, så är ni framme. Om ni går förbi de 2 små grå husen så kommer ni till Bertils Stuga.

 

F = Burres Hus

Gå av på Långagärde brygga på sydkoster. Gå stora vägen tills ni kommer till kyrkan. Fortsätt ytterligare cirka 200 meter. Sväng av en väg till vänster, vid ett rött vedförråd. Gå cirka 200 meter. Det ligger ett stort vitt hus på höger sida och litet vitt hus på vänster sida. Gå förbi dessa 2 hus, och sväng svagt åt höger på en liten gruväg. Gå 150 meter så är ni framme.

 

N = Knuts Lillstuga, Henrys Lillstuga, Tores Lillstuga och Valmutvägen 55

Gå av Kosterbåten på Kilesands brygga, Gå 200 meter. Ta av åt vänster på Valmutvägen. Gå cirka 700 meter. När du kommer till Valmutvägen 46 så är du framme vid Tores Lillstuga. Om du går ytterligare 50 meter så är du på Valmutvägen 48 som är Knuts Lillstuga, mitt emot denna ligger Henrys Lillstuga och Valmutvägen 55.

 

O=Cecilias Lillstuga

Gå av Kosterbåten på Kilesands brygga, Gå 500 meter. Du kommer nu till en korsning som du ska gå rakt genom. Nu är du på Ramnefjällsvägen. Gå ytterligare 500 meter, du har nu en väg som går in till höger. Gå in på den vägen cirka 75 meter, nu är det en stig in till höger, gå in där 50 meter så ser du huset.

P = Gullans Lillstuga

Gå av Kosterbåten på Kilesands brygga, Gå 500 meter. Du kommer nu till en korsning som du ska gå rakt genom. Nu är du på Ramnefjällsvägen. Gullans Lillstuga är på Ramnefjällsvägen 7.

 

T = Bastevikens stugby

Gå av Kosterbåten på Västra Bryggan, Nordkoster. Gå vägen till vänster cirka 500 meter. Du står nu i en korsning. Ta riktning mot fyren, gå vägen mot fyren cirka 300 meter. Nu är du framme vid Bastevikens stugby